traži:  
 php.com.hr > Source > Random lozinka

Random lozinka
 


Jednostavna funkcija koja vraća radnomiziranu lozinku.

<?

function ranLozinka($length 8//maksimalna dužina = 32 znaka
{
return 
substr(md5(uniqid(rand(), true)), 0$length);
}

?>

Primjer:

<?

echo ranLozinka(); //defaultna dužina = 8 znaka

echo "nn<br><br>nn";

echo 
ranLozinka(12); //dužina = 12 znakova
?>   


Source
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr