traži:  
 php.com.hr > Source > Provjera emaila

Provjera emaila
 


Funkcija sa eregi izrazom provjerava da li je dobro upisana email adresa

<?php
function email_provjera($email) { 
  if(
eregi("^[a-z0-9._-]+@+[a-z0-9._-]+\.+[a-z]+$"$email)) return TRUE
  else return 
FALSE
}
?>

 


Source
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr