traži:  
 php.com.hr > Source > Random poruka

Random poruka
 


Generira randomiiranu poruku sa liste. Možete ih dodavati neograničen broj.

<?

$line
[] = "Poruka prva";
$line[] = "Poruka druga";
$line[] = "Poruka treća";
$line[] = "Poruka četvrta";
$line[] = "Poruka peta";


$num count($line) - 1;

srand ((double) microtime() * 1000000);

$random rand(0,$num);

$oneliner $line[$random];

echo 
"<P>$oneliner</P>";

?> 

 


Source
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr