traži:  
 php.com.hr > Source > Resize slike

Resize slike
 


Skripta koja vam omogućuje resize slika jpeg formata.
Slika se poziva na taj način da se kao src slike postavi, npr. ime_skripte.php?ime=slika.jpg

<? header("Content-type: image/jpeg");
  
   
$ime $HTTP_GET_VARS["ime"];  
   
   
$kakvocha 70;  
   
   
$izvor imagecreatefromjpeg($ime);  
   
   
$maliDuzina 100;   
   
   
$slikaSirina imagesx($izvor);
   
   
$slikaDuzina imagesy($izvor); 
      
   
$maliSirina = (int)(($maliDuzina*$slikaSirina) / $slikaDuzina );   
        
   
$dest  imagecreatetruecolor($maliSirina$maliDuzina);
   
      
imagecopyresampled ($dest$izvor0000$maliSirina,
 
$maliDuzina$slikaSirina$slikaDuzina);        
       
      
imagejpeg($dest,'',$kakvocha);
       
       
imagedestroy($dest);
       
       
imagedestroy($izvor);                    
   
?>

 


Source
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr