traži:  
 php.com.hr > Vodič > Funkcije klasa

Funkcije klasa
 


call_user_method_array -- Poziva korisničku metodu iz arraya

call_user_method --  Poziva korisničku metodu iz određenog objekta

class_exists -- Provjerava da li je klasa već definirana

get_class_methods -- Vraća array imena metoda klasa

get_class_vars --  vraća array defaultnih postavki klasa

get_class -- Vraća ime klase objekta

get_declared_classes -- Vraća array sa nazivom definirane klase

get_declared_interfaces --  Vraća array svih deklariranih interfacesa

get_object_vars -- Vraća asocijativan array značajki objekta

get_parent_class -- Otkriva ime parent klase za objekt ili klasu

interface_exists -- Provjerava da li je interface već definiran

is_a --  Vraća TRUE ako je objekt ove klase ili ima ovu klasu kao  parent

is_subclass_of -- Vraća TRUE ako objekt ima ovu klasu kao svoju parent

method_exists -- Provjerava da li metoda klase postoji  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr