traži:  
 php.com.hr > Vodič > Regex funkcije

Regex funkcije
 


Pattern Modifiers -- Opisuje mogući modifier u regex paternu

Pattern Syntax -- Opisuje PCRE regex sintaksu

preg_grep --  Vraća array prijavu koja se podudara sa paternom

preg_match_all -- Vrši podudarnost globalnog regularnog izraza

preg_match -- Vrši podudarnost regularnog izraza

preg_quote -- Kvotira regular expression znakove

preg_replace_callback -- Obavlja regular expression pretraživanje i zamjenjivanje koristeći callback

preg_replace -- Obavlja regular expression pretraživanje i zamjenjivanje

preg_split -- Dijeli string

ereg_replace -- Zamjenjuje izraze

ereg -- Podudarnost regular expressiona

eregi_replace -- Zamjenjuje izraze kao case insensitive

eregi -- Case insensitive regular expression podudarnost

split -- Dijeli string u array

spliti -- Dijeli string u array  case insensitive


 


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr