traži:  
 php.com.hr > Vodič > Flash funkcije

Flash funkcije
 


swf_actiongeturl -- Preuzima URL od Shockwave Flash filma

swf_actiongotoframe -- Pokreni frame i stani

swf_actiongotolabel --  Prikaži frame sa određenim label-om

swf_actionnextframe -- Idi naprijed jedan frame

swf_actionplay --  Kreni prikazivati film od trenutog frame-a

swf_actionprevframe -- Vraća se za jedan frame

swf_actionsettarget -- Stavlja dopunu za akcije

swf_actionstop --  Staje prikazivati Flash film kod trenutnog frame-a

swf_actiontogglequality --  Prebacuje između niske i visoke kvalitete

swf_actionwaitforframe --  Preskaće akcije ako frame nije učitan

swf_addbuttonrecord --  Kontrolira lokaciju, izgled i aktivno područje trenutnog gumba

swf_addcolor --  Podešava u RGB vrijednost boje

swf_closefile -- Zatvara trenutni Shockwave Flash file

swf_definebitmap -- Definira bitmap

swf_definefont --  Definira font

swf_defineline -- Definira liniju

swf_definepoly --  Definira polygon

swf_definerect -- Definira rectangle

swf_definetext -- Definira tekst string

swf_endbutton --  Kraj definicije prvog gumba

swf_enddoaction -- Kraj prve akcije

swf_endshape --  Završava definiciju trenutnog shape-a

swf_endsymbol -- Kraj definicije simbola

swf_fontsize -- Mijenja veličinu fonta

swf_fontslant -- Podešava nagib fonta

swf_fonttracking -- Detektira trenutni font

swf_getbitmapinfo -- Hvata informaciju o  bitmap-u

swf_getfontinfo --  Visina u pikselima velikog A i malog x

swf_getframe -- Hvata broj trenutnog frame-a

swf_labelframe -- Oznaka trenutnog frame-a

swf_lookat -- Definira izglednu transformaciju

swf_modifyobject -- Modificira objekt

swf_mulcolor --  Podešava mult multiply boju u rgba vrijednost

swf_nextid -- Vraća Id slijedećeg slobodnog objekta

swf_oncondition --  Opisuje tranziciju korištenu za okidanje action liste

swf_openfile -- Otvara novi Shockwave Flash file

swf_ortho2 --  Definira 2D grafičku mapu korisničkih koordinata  na trenutnu točku gledišta

swf_ortho --  Definira ortografsku mapu korisničkih koordinata na trenutnu točku gledišta

swf_perspective --  Definira perspektivnu projekciju transformacije

swf_placeobject -- Postavlja objekt na ekran

swf_polarview --  Definira gledalačku poziciju za polarnim koordinatama

swf_popmatrix --  Obnavlja prethodnu matrix transformaciju

swf_posround --  Omogućuje ili onemogućuje okretanje preobrazbe kada je objekt postavljen ili maknut

swf_pushmatrix --  Postavlja trenutnu matrix transformaciju natrag na skup

swf_removeobject -- Uklanja objekt

swf_rotate -- Rotira trenutnu transformaciju

swf_scale -- promjena scale trenutne transformacije

swf_setfont -- Mijenja trenutni font

swf_setframe -- Prebacuje na određeni frame

swf_shapearc -- Crta okrugli luk

swf_shapecurveto3 -- Crta kockastu krivulju

swf_shapefillbitmapclip --  Postavlja trenutnu ispunu u clipped bitmap

swf_shapefillbitmaptile --  Postavlja trenutnu ispunu u tiled bitmap

swf_shapefilloff -- Isključuje  filling

swf_shapefillsolid --  postavlja trenutan stil ispune u određenu boju

swf_shapelinesolid -- Postavlja trenutan stil linije

swf_shapelineto -- Crta liniju

swf_shapemoveto -- Miče trenutnu poziciju

swf_showframe -- Prikazuje trenutni frame

swf_startbutton -- Započinje definiciju gumba

swf_startdoaction --  započinje opis action liste trenutnog frame-a

swf_startshape -- Započinje kompleksni shape

swf_startsymbol -- Definira simbol

swf_textwidth -- hvata širinu stringa

swf_translate -- Prevodi trenutne transformacije

swf_viewport -- Odabire područje budućeg crtanja  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr