traži:  
 php.com.hr > Vodič > Direktorijske funkcije

Direktorijske funkcije
 


chdir -- Mijenja direktorij

chroot -- Mijenja root direktorija

dir -- Directory class

closedir -- Zatvara radni direktorij

getcwd -- Vraća trenutni radni direktorij

opendir -- Otvara direktorij za rad

readdir -- Čita sadržaj direktorija

rewinddir -- Vraća radni direktorij

scandir --  Ispisuje datoteke i direktorije u određenim pathu  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr