traži:  
 php.com.hr > Vodič > String funkcije

String funkcije
 


addcslashes -- Kvotira string slashom u stilu C-a

addslashes -- Kvotira string slashom

bin2hex --  Konvertira binarne podatke u hexadecimalni oblik

chop -- Alias od rtrim()

chr -- Vraća određeni znak

chunk_split --Dijeli string u manje dijelove

convert_cyr_string --  Konvertira iz čirilićnog seta znakova u drugi

convert_uudecode --  Dekodira uuencode string

convert_uuencode --  Uuencodira string

count_chars --  Vraća informaciju o znakovima u stringu

crc32 -- Kalkulira crc32 polinom stringa

crypt -- Jednosmjerna string enkripcija (hash)

echo -- Ispisuje jedan ili više stringova

explode -- Dijeli string po string

fprintf -- Piše formatiran string u niz

get_html_translation_table --  Vraća prijevod tabele korištene u htmlspecialchars() i htmlentities()

hebrev --  Konvertira Hebrejski tekst u čitljivi tekst

html_entity_decode --  Konvertira sve HTML znakove

htmlentities --  Konvertira sve znakove u HTML oblik

htmlspecialchars --  Konvertira specijalne znakove u HTML oblik

implode -- Pridružuje array element stringom

join -- Alias od implode()

levenshtein --  Kalkulira Levenshtein udaljenost između dva stringa

ltrim --  Odjeca bjeline na početku stringa

md5_file -- Kalkulira md5 hash za zadano ime filea

md5 -- kalkulira md5 hash stringa

metaphone -- Kalkulira metaphone ključ stringa

money_format -- Formatira broj kao valutni string

nl_langinfo --  Upitani jezik i lokalne informacije

nl2br -- Umeće HTML prijelom linije prije nove linije

number_format -- Formatira broj sa grupiranim tisućicama

ord -- Vraća ASCII vrijednost znaka

parse_str -- Parsira string u varijablu

print -- Ispisuje string

printf -- Ispisuje formatiran string

quoted_printable_decode --  Konvertira kvotirano-printabilan string u 8 bitni

quotemeta -- Kvotira meta znakove

rtrim --  Odsjeca bjeline na kraju stringa

setlocale -- Podešava lokalne informacije

sha1_file -- Kalkulira sha1 hash fajla

sha1 -- Kalkulira sha1 hash stringa

similar_text -- Kalkulira sličnost između dva stringa

sprintf -- Vraća formatiran string

str_ireplace --  Case-insensitive verzija od  str_replace().

str_repeat -- Ponavlja string

str_replace --  Zamjenjuje sve pronalaske traženog stringa sa zamjenjujućim

str_rot13 -- Obavlja rot13 transformaciju stringa

str_shuffle -- Randomizirano mijenja mjesta stringa

str_split --  Konvertira string u array

str_word_count --  Vraća informaciju o riječima korištenim u stringu

strcasecmp --  Binarna safe case-insensitive usporedba stringa

strchr -- Alias od strstr()

strcmp -- Binarno safe usporedba stringa

strcoll -- Lokalno bazirana usporedba stringa

strcspn --  Pronalazi dužinu inicijalnog segmenta

strip_tags -- Uklanja HTML i PHP tagove stringa

stripcslashes --  Uklanja kvotiranje stringa kvotiranog sa addcslashes()

stripos --  Pronalazi poziciju prvog slučaja case-insensitive stringa

stripslashes --   Uklanja kvotiranje stringa kvotiranog sa addslashes()

stristr --  Case-insensitive strstr()

strlen -- Vraća dužinu stringa

strnatcasecmp --  Case insensitive usporedba stringa koristeći algoritam prirodnog poretka

strnatcmp --  Usporedba stringa koristeći algoritam prirodnog poretka

strpbrk --  Pretražuje string za bilo kojim setom znakova

strpos --  pronalazi poziciju prvog poklapanja stringa

strrchr --  pronalazi posljednje nalazište znaka u stringu

strrev --  String natraške

strripos --  Pronalazi poziciju zadnjeg nalazišta case-insensitive stringa u stringu

strrpos --  Pronalazi poziciju posljednjeg nalazišta znaka u stringu

strspn --  pronalazi dužinu inicijalnog segmenta

strstr -- Traži prvo nalazište u stringu

strtok -- Tokenize stringa

strtolower -- Napravi string malim slovima

strtoupper -- napravi string velikim slovima

strtr -- Prevodi određen znak

substr_count -- Zbraja broj nalazišta podstringova

substr_replace -- Mijenja tekst unutar dijela stringa

substr -- Vraća dio stringa

trim --  Odsjeca bjeline na početku i na kraju stringa

ucfirst -- Napravi prvi znak u stringu velikim slovom

ucwords --  Napravi velikim slovom svaki početni znak u riječi stringa

vfprintf -- Ispisuje formatirani string u niz

vprintf -- Ispisuje formatirani string

vsprintf -- Vraća formatirani string

wordwrap --  Ovija string u zadat broj znakova koristeći string prijelomni znak  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr