traži:  
 php.com.hr > Vodič > Funkcije varijabli

Funkcije varijabli
 


debug_zval_dump -- Odbacuje reprezentaciju interne zendove vrijednosti u output

doubleval -- Alias od  floatval()

empty -- Otkriva kad je varijabla prazna

floatval -- Daje float vrijednost varijable

get_defined_vars --  Vraća array svih definiranih varijabli

get_resource_type --  Vraća tip izvora

gettype -- Vraća tip varijable

import_request_variables -- Importira GET/POST/Cookie varijable u globalni djelokrug

intval -- Vraća integer vrijednost varijable

is_array -- Pronalazi kada je varijabla array

is_bool -- Pronalazi kad je varijabla tipa boolean

is_callable --  Provjerava da sadržaj varijable može biti pozvan kao funkcija

is_double -- Alias od is_float()

is_float -- Pronalazi kada je varijabla tipa float

is_int -- Pronalazi kada je varijabla tipa integer

is_integer -- Alias od is_int()

is_long -- Alias od  is_int()

is_null --  pronalazi kad je varijabla NULL

is_numeric --  Pronalazi da li je varijabla broj ili numerički string

is_object -- Pronalazi da li je varijabla objekt

is_real -- Alias od is_float()

is_resource --  Pronalazi da li je varijabla izvor

is_scalar --  Pronalazi da li je varijabla skalarna

is_string -- Pronalazi da li je varijabla string

isset -- Otkriva da li je varijabla postavljena

print_r --  ispisuje ljudsi čitljivu informaciju o varijabli

serialize --  Generira storabilnu reprezentaciju vrijednosti

settype -- Podešava tip varijable

strval -- Hvata string vrijednost varijable

unserialize --  Kreira PHP vrijednost spremljene reprezentacije

unset -- Ukljanja zadatu varijablu

var_dump -- odbacuje informaciju o varijabli

var_export -- Ispisuje ili vraća parsirani string reprezentacije varijable  


Vodič
 
 © 2004 - 2008 php.com.hr