traži:  
 php.com.hr > Uvod u forme

Uvod u forme
 


Zbog prirode PHP-a kao serverskog skriptnog jezika za dinamičku manipulaciju web sadržaja koja u mnogim situacijama ovisi o korisničkom unosu ili korisničkim akcijama (klikanje na linkove i slične akcije), rad sa formama bi se dao svrstati u grupu bazičnih metoda prikupljanja informacija kroz web sučelje.

Forme se koriste u preko 90% svih manjih a posebno većih web aplikacija, neovisno u kojem je jeziku aplikacija napisana. Zbog ovoga je potrebno imati znanje samih HTML formi (tipove polja, koja su za koju namjenu najbolja, načine grupiranja elemenata … ).

Uz poznavanje HTML dijela formi, potrebno je znati kako prihvatiti pomoću PHP-a vrijednosti koje su unesene u formu.

Ovaj članak se bavi tom problematikom od izrade jednostavnih formi i prihvaćanja informacija, do izrade kompliciranijih formi.
O formama općenito

Prije nego se bacimo na sočni dio izrade samih formi i prihvaćanje njihovih informacija malo ćemo se pozabaviti samim formama.

Počnimo sa vrlo jednostavnim pitanjem. Što je forma?

Sa tehničke strane gledano, forma je HTML element pomoću kojeg grupiramo više elemenata za unos podataka (tipa text box, select izbornik, opcije … ). U te elemente korisnik može unijeti (ili izabrati) informacije koje se kasnije koriste za bilo koju svrhu (unos informacija u bazu podataka, slanje e-maila sa unesenim informacijama … ).

Razlog grupiranja više elemenata za unos podataka u jednu formu je više – manje očit.

Uglavnom kada se vrši nekakav unos na web stranici, obično se radi o više povezanih informacija koje čine cjelinu (primjer : login forma sa usernameom i passwordom).

Pošto su elementi forme grupirani šalju se na obradu zajedno kada se forma 'submita'. (Ukoliko niste razumjeli posljednju rečenicu, nemojte se brinuti. Do kraja članka će vam sve biti jasno).

Sada kada znamo što je forma, idemo vidjeti kako staviti formu u HTML dokument.

Primjer 1 : Umetanje forme u HTML dokument

Otvorite svoj omiljeni HTML editor i upišite slijedeći kod. Dokument spremite pod imenom forma.htm i pogledajte ispis u svom omiljenom browseru.

<html>

<head>

<title>Primjer 1 : Umetanje forme u HTML dokument</title>

</head>

<body>

<h1>Primjer 1 : Umetanje forme </h1>

<hr>

<p>Ispunite formu : </p>

<form method="post" action="prihvat.php" name="forma1">

</form>

</body>

</html>

Primjer 1 : Objašnjenje

Kao što se vidi u ispisu, sama forma je nevidljiva. Nju možemo zamisliti kao nevidljivi 'kontejner' u kojeg se umeću novi elementi. Elemente ćemo dodavati malo kasnije. Prije toga bi želio prokomentirati par zanimljivih stvari u primjeru.

Prva stvar koja vam odmah upada u oči je ekstenzija našeg dokumenta forma.htm.

Pitate se, kako je moguće prihvatiti podatke iz forme ako se ne radi o PHP dokumentu. Razlog je dosta jednostavan. Forme se mogu nalaziti i u običnim html dokumentima. Bitno je samo da dokument koji prihvaća podatke forme bude PHP dokument, jer se u protivnom PHP kod za prihvat podataka forme neće moći obaviti.

Idemo sada pogledati sam HTML kod pomoću kojeg smo umetnuli formu u dokument.

<form method="post" action="prihvat.php" name="forma1">

</form>

Kao što vidite,. Radi se o najobičnijem HTML tagu koji ima svoj početak i kraj, te neke argumente. Argumenti su dosta bitni za cijelu priču, pošto određuju mnoge parametre o kojima ovisi tok događaja nakon submitanja (slanja) forme.

Prvi argument je method="post"

Ovo je vrlo bitan argument. On govori kojom metodom će se podaci iz forme proslijediti dokumentu (skripti) za obradu unesenih podataka. Metodama slanja podataka forme je posvećen cijeli slijedeći dio ovog članka, tako da ćemo za sada preći preko ovoga.

Drugi argument je action="prihvat.php"

Pomoću njega govorimo formi koji dokument se otvara kada se forma submita. Vrijednost argumenta može biti bilo kakav URL, uključujući i dokument na kojem se prikazuje forma sa jedne strane, te dokument na drugom siteu sa druge. O obradi forme u istom dokumentu na kojem se forma prikazuje će biti više govora kasnije u članku. Za sada je bitno znati da forma očekuje da se kod koji obrađuje njene informacije nalazi u dokumentu prihvat.php koji se nalazi u istom direktoriju kao i forma.htm

Treći navedeni argument je name="forma1"

On, očito, imenuje ovu formu. Ovaj argument nije bitan za prihvat i obradu podataka forme pomoću PHP-a. Važnost ovog argumenta se više veže uz izradu JavaScript klijentskih kodova, i služi za identificiranje ove forme. Pošto je tema ovog članka PHP i forme, nećemo ulaziti u detalje te problematike. Bitno je znati da se forma može imenovati, te da je u našoj situaciji ovaj argument moguće i izostaviti.

I to je to. Imamo formu bez elemenata za unos informacija koju ne možemo submitati pošto ne postoji submit gumb. Ali i to je nešto.  PHP i forme
 © 2004 - 2008 php.com.hr