traži:  
 php.com.hr > Uvod u MySQL

Uvod u MySQL
 


Jedna od najvećih prednosti PHP-a kao serverskog skriptnog jezika je ta što je moguće na vrlo jednostavan način koristiti velik broj bazi podataka. Od onih Microsoftovih preko ODBC-a do naprednih baza poput DB2 i sličnih. Ovaj vodić će proći kroz rad sa MySql-om zato što je ona najpopularnija baza koja se koristi u kombinaciji sa PHP-om. Popularnost ove kombinacije se može pripisati open source prirodi oba „programa“ te postojanjem besplatnih verzija za sve glavne operacijske sustave, što olakšava njihovo učenje i korištenje kako početnicima a tako i profesionalcima na ovom području.

Iako su osnove i dizajniranje relacijskih baza podataka sastavni dio područja kojim će se baviti ovaj vodić one neće biti detaljno pokrivene kroz njega. Ovaj vodić će se koncentrirati na upotrebu MySql-a za izradu dinamičkih siteova pomoću PHP-a. Kroz vodić ćete se upoznati sa osnovnim operacijama koje se tiću rada sa MySql-om teoretski i na konkretnom primjeru. Također ćete se upoznati sa osnovama SQL jezika pomoću kojeg se manipulira sa podacima u bazi podataka te nekim od postojećih alata za olakšan rad sa bazama kroz jednostavno grafičko sučelje.

Idemo se nakon ovog kratkog uvoda upoznati sa MySql-om.

MySql

Prije svega idemo nekako pokušati definirati što je MySql. MySql je poslužitelj baza podataka (database server). Drugim riječima, radi se o softwareu kojem se može pristupiti preko mreže na sličan način kao i web (HTTP) poslužiteljima, sa tom razlikom da se MySql-u obično pristupa pomoću korisničkom imena i lozinke.

Na serveru može postojati veći broj baza podataka koje su potpuno samostalne, no unutar jednog projekta se može baratati podacima iz više baza na serveru. Svakom korisničkom računu na serveru je moguće dodijeliti razna administracijska prava na cijeli server ili pojedine baze. Neka od prava bi bila stvaranje novih baza, pravo pristupa postojećim bazama, pravo uređivanja (unosa ili izmejna podataka) postojećih baza itd. Pri instalaciji MySql-a se stvara tzv. superadministartor (obično se zove root) koji ima sva administracijska prava. U vodiću se nećemo previše zadržavati na administarciji samog servera, proći ćemo samo osnovne stvari poput dodavanja korisnika i izmjene njihovih lozinki.

Kao što je već bilo govora u uvodu, jedna od velikih prednosti MySql-a je što postoje verzije za sve važnije operacijske sustave, te ih se distribuira pod GPL licencom (čitaj : besplatno za kučnu upotrebu) što ga čini idealim alatom za učenje osova relacijskih baza podataka te izradu manjih i srednjih siteova čime ćemo se i mi poigrati kroz ovaj vodić. Ovaj vodić je pisan uz predpostavku da je vaš operacijski sustav neka NT verzija Windows OS-a, te sve upute vrijede za tu situaciju. Ukoliko pokušavate koristiti MySql na nekom drugom operacijskom sustavu morate ćete pronaći pomoć na www.mysql.com u dokumentacijama.

Prije nego se upustimo u sočne detalje svih mogućnosti MySql bacimo sa na osnove rada sa MySql-om te spajanja na server i manipuliranjem podataka u tablicama pomoću PHP-a.  PHP i MySQL
 © 2004 - 2008 php.com.hr