traži:  
 php.com.hr > Nizovi

Nizovi
 


PHP podržava više vrsta nizova. Tekstualne (associative) i cjelobrojne (vectors / indexed) indexima. Mogu biti jednodimenzionalni ili multidimenzionalni.


Primjer cjelobrojnog jednodimenzionalnog niza: (Primjer 9)

<?

$arr_boje=array('plavo','žuto','zeleno');

echo $arr_boje[0]; // ispisat će 'plavo'

echo $arr_boje[2]; // ispisat će 'zeleno'

$arr_boje[3]='crveno'; // dodaje novi element u niz

$arr_boje[2]='ljubičasto'; // mijenja staru vrijednost na indexu 2 - zeleno prelazi u ljubičasto

$arr_boje[7]='roza' // indexi ne moraju slijediti kronološki redosljed

// želite li ispisati sve elemente niza možete se služiti ovom metodom


foreach ($arr_boje as $int_kljuc => $str_vrijednost){

echo $int_kljuc . " => " . $str_vrijednost . "<br>\n";

}

?>Rezultat :plavo
zeleno
________________
0=> plavo
1=> žuto
2=> ljubičasto
3=> crveno
7=> roza

Pirmjer 10: Stvaranje cjelobrojnog niza

<?

// ako želite petljom stvoriti niz od n elemenata gdje će svakom elementu biti pridodan

// faktorijel njegovog indeksa to učinite ovako


$n=10; // niz će imati 10 elemenata

$int_faktorijel=1; // inicijalizacija faktorijela

for ($i=1;$i<=$n;$i++){

$int_faktorijel*=$i;


// ovdje smo mogli komotno koristiti i

//$int_faktorijel=$int_faktorijel * $i;


$arr_niz[$i]=$int_faktorijel; // elementu pridružujemo njegov faktorijel


// mogli smo koristiti i

// $arr_niz[]=$int_faktorijel;

// ali onda indeks ne mi odgovarao faktorijelu jer bi indeksi počeli sa 0 a završili sa 9

}

foreach ($arr_niz as $int_kljuc => $int_vrijednost){

echo $int_kljuc . " => " . $int_vrijednost . "<br>\n";

}


?>

Rezultat :1=> 1
2=> 2
3=> 6
4=> 24
5=> 120
6=> 720
7=> 5040
8=> 40321
9=> 362880
10=> 3628800Primjer 11: Primjer tekstualnog (associative) niza


<?

// recimo da želite reproducirati sadržaj svog hladnjaka u niz

$arr_hladnjak=array(

"jaja"=>12,

"paprika"=>6,

"maslac"=>0,

"mlijeko"=>0.5,

"salama"=>"0.2 kg - narezano",

"sir"=>"0.4 kg - u komadu"

);

echo $arr_hladnjak["salama"]."<br>\n"; // ispisali ste koliko salame imate u hladnjaku


// ili multidimezionalni


$arr_boje=array(

"tople"=>array("žuta","crvena"),

"hladne"=>array("plava","zelena")

);

// ako želite ispisati npr žuta

echo $arr_boje["tople"][0]."<br>\n";

?>


Rezultat :

 

0.2 kg -narezano
žuta

Možemo i kombinirati ova dva tipa niza

<?

$arr_kontakti = array(

"kreso"=>array("visina"=>182,"tezina"=>70,0=>"01/9876-543", 1=>"091/3432-876"),

"mirta"=>array("visina"=>164,"tezina"=>63,0=>"01/3256-937", 1=>"098/435-556")

);


echo $arr_kontakti["kreso"][0]."<br>\n";

echo $arr_kontakti["mirta"]["tezina"]."<br>\n";

?>

 


PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr