traži:  
 php.com.hr > Objekti

Objekti
 


Da, istina je. I PHP 4 podržava objektno programiranje. Iako ne onako kako ga podržava C++ ili slični jezici, ali svoje funkcije možete grupirati u klase te stvarati instance tog objekta kroz cijelu aplikaciju. Za sada se neću puno zadržavati na njima jer detaljnije objašnjenje slijedi u dijelu koji se bavi tehnikama PHP-a.

Sve u svemu, da bi ste koristili objekte prvo morate stvoriti klasu (class) sa nekim funkcijama i varijablama u njoj te ju pozivati unutar koda. Varijable unutar klase zamišljamo kao proporties tog objekta, a njene funkcije kao metode istog objekta.


Primjer 12 : Jednostavan objekt

<?

class objekt{

var $testna;

function ispisi(){

echo $this->testna;

}

}


// kreiranje instance objeka

$obj=new objekt;


// namještanje objektne varijable $testna

$obj->testna="Tekst koji je spreman za ispis";


// pozivanje funkcije koja za ispis

$obj->ispisi();

?>

Rezultat :


Tekst koji je spreman za ispis

U gornjem primjeru uz osnovne tehnike kreiranje objekta i njegove instance u skripti možete primijetiti još jednu stvar.

echo $this->testna;

Korištenjem $this-> prije imena varijable pristupamo toj varijabli i možemo ju koristiti za ispis ili izmjenu podataka. Na isti način pristupamo i funkcijama.


Ukoliko želite pri instanciranju objekta automatski izvršiti neke radnje poput spajanja na bazu podataka ili bilo koju sličnu operaciju koja je potrebna za daljnji rad objekta koristite konstruktore.

Konstruktori su funkcije objekta (klase) koji se izvršavaju zajedno sa stvaranjem instance objekta. Konstruktori imaju isto ime kao i sam objekt.


Primjer 13 : Objekt sa konstruktorom (dodatak primjeru 12)

<?

class objekt{

var $testna;

// konstruktor

function objekt(){

$this->testna="Ovo je tekst koji smo stvorili konstruktorom<br>";

$this->ispisi();

}

function ispisi(){

echo $this->testna;

}

}


// pozivanje objekta u kodu

$obj=new objekt;


// namještanje objektne varijable $testna

$obj->testna="Tekst koji je spreman za ispis";


// pozivanje funkcije koja za ispis

$obj->ispisi();

?>


Rezultat :


Ovo je tekst koji smo stvorili konstruktorom
Tekst koji je spreman za ispis


Za objekte i varijable i funkcije u njemu vrijede sva pravila kao i za normalne varijable i funkcije!  PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr