traži:  
 php.com.hr > Prebacivanje tipova varijabli

Prebacivanje tipova varijabli
 


Sadržaj bilo koje varijable podložan je izmjeni svog tipa. Znači da nekakav broj može vrlo lako postati string i obratno.

Tipove možete mijenjati implicitno i eksplicitno (u slijedećim promjerima se neću pridržavati gore navedenih pravila imenovanja varijabli)


Primjer 17 – potrebno ga napisati

<?

// implicitno

$var=1; // varijabla je tipa integer

$var+=1.5 // varijabla je tipa double (realni broj)


$var = 5 + "10 Little Piggies"; // varijabla je integer (15)

$var = 5 + "10 Small Pigs"; // varijabla je integer (15)


// eksplicitno

$int_neki_broj=10;

$str_neki_broj= (string) $int_neki_broj // prebacili smo broj u string (ASCII znakove)


?>


Eksplicitna izmjena tipa varijable se vrši tako da u neku novu varijablu pridružite neku već postojeću varijablu i ispred nje navedete u zagradama tip u koji želimo prebaciti varijablu koju pridružujete. Isto tako možete u varijablu pridružiti nju samu sa eksplicitnom izmjenom tipa podatka

<?

$int_var=10;

$int_var=(double) $int_var;

echo gettype($int_var); // gettype($int_var) vraća tip dane varijable

?>


Moguće konverzije su:

  • (int), (integer) – prebaci u integer

  • (real), (double), (float) – prebaci u double (realni broj)

  • (string) – prebaci u string

  • (array) – prebaci u niz

  • (object) – prebaci u objekt


 PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr