traži:  
 php.com.hr > Kontrolne strukture

Kontrolne strukture
 


Pomoću kontrolnih struktura određujemo tok skripti, odlučujemo i računamo. One su zadužene za logiku aplikacija.

If.. else

 

If.. else je najčešće korištena kontrolna struktura. Njoj dajemo logički izraz koji se provjerava i ovisno o njegovom ishodu koji može biti true ili false izvršava se blok naredbi.


<?

If ( uvjet ) {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet == true

} else {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet == false

}

?>


Vitičaste zagrade ( {} ) označavaju blok naredbi. Njih možete izostaviti ukoliko grana ima samo jednu naredbu. Npr


Primjer 19 – potrebno ga je napisati


<?

$str_ime='Matija';

if ($str_ime=='Matija')

echo 'Bok matija';

else

die ('Ti nisi Matija. Ajde bok'); // die() je funkcija koja prekida izvršavanje skripte. Ako joj u

// argument date neki tekst ili broj ispisat će ga. Također prima

// neku funkciju kao argument

?>Umjesto else ključne riječi može se koristiti i elseif ključna riječ. Ona se izvršava ako je uvjet u if-u rezultirao false. Ona također ispituje logički izraz.


<?

If ( uvjet ) {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet == true

} elseif ( uvjet2 ) {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet == false i uvjet2==true

} elseif ( uvjet3 ) {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet == false i uvjet2 == false i uvjet3 == true

} else {

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko su svi uvjeti == false

}

?>


Ukoliko pokušavate riješiti situaciju sa mnogo mogućih ishoda nije praktično koristiti

if … elseif tip grananja. U tom slučaju koristite se switch strukturom.

Switch uzima za argument nekakav izraz i onda gleda da li je on jednak jednom od zadanih slučaja. Ukoliko nije jednak niti jednom od njih izvršava default akciju ili ne izvršava ništa.

Switch je idealan alat za izradu višenamjenskih stranica. Praktičnu primjenu ćete vidjeti u pokaznoj aplikaciji koju ćemo zajedno izraditi unutar ovog priručnika

 

<?


switch ( uvjet ){

case < slučaj1 >:

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet jednak slučaju 1

break;

case < slučaj2 >:

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet jedank slučaju 2

break;

case < slučaj3 >:

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko je uvjet jedank slučaju 3

break;

default:

// naredbe koje se izvršavaju ukoliko uvjet nije jednak niti jednom slučaju

// njega se može izostaviti ukoliko se niti jedan naredba ne treba izvršiti u tom slučaju

}

?>


Ključna riječ break označava završetak grane. Ukoliko ga izostavite između dvije grane naredbe obje grane će se izvršiti ukoliko je viša (ona koja slijedi prije) aktivirana. Naredbe će se izvršavati sve dok se ne pojavi break ili završetak switcha


Primjer 20 – potrebno ga je napisati

<?

$int_var=5;


switch ($int_var){

case 0:

echo 'Broj je nula';

break;

case 5:

echo 'Broj je pet';

case 6:

echo 'Broj je 6';

break;

default:

echo 'Broj nije poznat';

}

?>

 PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr