traži:  
 php.com.hr > Petlje

Petlje
 


While petlja


While petlja izvršava svoj blok naredbi dokle god je izraz u uvjetu istinit (true). Uvjet se ispituje prije izvođenja bloka naredbi. Zbog toga je moguće da se blok ne izvrši niti jednom ukoliko je uvjet na početku false.


<?

while ( uvjet ) {

// naredbe koje se izvršavaju dok je uvjet true

}

?>


Ili konkretan primjer

Primjer 21 : - potrebno ga je napisati


<?

$int_var=10;

while ($int_var<=20){

echo '$int_var = '. ++$int_var. "<br>";

}


// rezultira sa

// $int_var = 11
// $int_var = 12
// $int_var = 13
// $int_var = 14
// $int_var = 15
// $int_var = 16
// $int_var = 17
// $int_var = 18
// $int_var = 19
// $int_var = 20
// $int_var = 21

?>


Do … while


Za razliku od normalne while petlje, kod Do … while petlje uvjet se ispituje tek nakon izvršavanja bloka naredbi. Tako da je uvijek garantirano barem jedno izvršavanje bloka naredbi iako je uvjet odmah na početku false.


<?


do {

// naredbe koje se izvršavaju dok je uvjet true

} while ( uvjet )


?>


For petlja


For petlja koristi brojač petlje koji se prije svakog izvršavanja bloka naredbi petlje uveća ili smanji. For petlju koristite kada znate točan broj potrebnog ponavljanja bloka petlje. Brojač petlje može biti bilo koja već postojeća varijabla ili možete stvoriti novu varijablu za potrebe petlje. Ukoliko rabite drugi tip uobičajena imena takvih varijabli su $i, $j, $k i njih ćete sresti u gotovim svim aplikacijama diljem svijeta.


<?

for ($i=0;$i (operator uspuređivanja) (vrijednost sa kojom uspoređujete); (operator uvećanja ili smanjenja){

// naredbe koje se izvrašavaju svki put dok je uvijet jednak true

}

?>


ili na konkretnom primjeru

Primjer 21: - potrebno ga je napisati


for ($i=10;$i>=0;$i--){

echo '$i = ' . $i . '<br>';

}

// što rezultira

// $i = 10
// $i = 9
// $i = 8
// $i = 7
// $i = 6
// $i = 5
// $i = 4
// $i = 3
// $i = 2
// $i = 1
// $i = 0

 

 

Foreach petlja


Foreach petlja se koristi za rad sa nizovima. Ona prolazi kroz svaki element danog niza i obavlja blok naredbi. Može spremiti ključ i vrijednost svakog elementa niza u posebne varijable u kojim se za svako ponavljanje petlje nalaze ključ i vrijednost elementa niza na kojem se trenutno nalazi nutarnji pokazivač. Nutarnji pokazivač se prije ulaska u petlju nalazi na 0 i svakim novim krugom u petlji povećava se za 1. Novim zvanjem foreach petlje nutarnji pokazivač se resetira. Petlja se vrti sve dok ne ostane bez elemenata niza.

 

<?


// općenito

foreach ($neki_niz as $vrijednost){

// naredbe koje se izvršavaju za svaki element niza

}


// ili


foreach ($neki niz as $kljuc => $vrijednost){

// naredbe koje se izvršavaju za svaki element niza

}


// evo jedan već korišten primjer


$arr_hladnjak=array(

"jaja"=>12,

"paprika"=>6,

"maslac"=>0,

"mlijeko"=>0.5,

"salama"=>"0.2 kg - narezano",

"sir"=>"0.4 kg - u komadu"

);

foreach ($arr_hladnjak as $kljuc => $vrijednost){

echo "$kljuc => $vrijednost <br>";

}


// rezultira

// jaja => 12
// paprika => 6
// maslac => 0
// mlijeko => 0.5
// salama => 0.2 kg - narezano
// sir => 0.4 kg - u komadu


?>

 PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr