traži:  
 php.com.hr > Komentari

Komentari
 


PHP podržava više tipova komentara. U dosadašnjem tekstu sam se koristio inline komentarima ( // komentar ). Oni preskaču sav tekst koji se nalazi iza njih sve do početka novog reda.

 

Ukoliko želite komentirati više redova koristite se multiline komentarima


<?

/* Ovo je komentar

koje se proteže kroz čak

tri reda */

// ovo je komentar u jednom redu
$var=123; // a možemo ga koristiti i na kraju svakog reda

?>

 

 PHP
 © 2004 - 2008 php.com.hr