traži:  
 php.com.hr > skripte > najnovijeSkripte koristite na vlastitu odgovornost. Moguće je da neke ili većina njih zahtjeva doradu ili izmjenu. Skripte su pod GNU GPL licencom, stoga nemate pravo na podršku. Kritike možete uputiti autoru, čiji se potpis nalazi na početku svake skripte.DOMPDF 0.5.1
26.01.2008.
Skup klasa potreban za izradu pdf datoteka iz html-a.
Download | Veličina: 432.8 KB


Klasa za konverziju encodinga
26.01.2008.
Klasa za konverziju encodinga nužna za izradu PDF datoteka
Download | Veličina: 254.5 KB


Fontovi za PDF
26.01.2008.
Skup fontova nužan kod izrade PDF datoteka DOMPDF-om.
Download | Veličina: 1.2 MB


i18n
13.09.2007.
Kvalitetan skup klasa koji omogućuje internacionalizaciju i lokalizaciju projekta.
Download | Veličina: 23.4 KB


Image resize
27.03.2005.
Ova klasa omogućava kopiranje uploadane slike i mijenja joj veličinu po zadanoj maksimalnoj dužini zadržavajući proporcionalnost.
Download | Veličina: 1.7 KB


Excel kreator
27.03.2005.
Ova klasa generira spreadsheet datoteke u .xls formatu koristeći posljednju verziju Microsoft Excela.
Download | Veličina: 2.5 KB


Excel u MySQL
27.03.2005.
Ovaj paket sadrži skripte potrebne za čitanje podataka iz MS office 2000 Excel 97 koristeći COM objekte.
Download | Veličina: 3.5 KB


Vrijeme downloada
27.03.2005.
Ova jednostavna klasa kalkulira vrijeme koje datoteka treba da bi bila download-ana ovisno o brzini u Kbps.
Download | Veličina: 1.4 KB | Autor


Pretraživanje datoteka
27.03.2005.
Omogućava vašoj skripti pretraživanje po direktoriju za datotekom.
Download | Veličina: 0.8 KB


Linkovi mapa i datoteka
27.03.2005.
Skripta služi za raspoznavanje datoteka i mapa. Ako je datoteka, generira link za download iste. Ako je mapa, kreira link za izlistavanje datoteka i mapa u toj mapi.
Download | Veličina: 1.7 KBKategorije:
 © 2004 - 2008 php.com.hr